ניסוח הסכם גירושין – מדוע חשוב לנסח את ההסכם בצורה מקצועית וחד משמעית?

ניסוח הסכם גירושין – מדוע חשוב לנסח את ההסכם בצורה מקצועית וחד משמעית?

ניסוח הסכם גירושין דורש ידע נרחב שניתן לצבור רק באמצעות טיפול בתיקי גירושים מגוונים, שכן גם במקרים בהם הסיטואציה נראית פשוטה יחסית יש צורך בניסוח נכון וברור שלא ישאיר מקום לפרשנויות שונות.

המטרה של הסכם הגירושין היא להגן על האינטרסים של הצדדים ולמנוע מחלוקות בעתיד. כמובן שכאשר מדובר על הסכם מורכב יש צורך בניסיון נרחב עוד יותר וכדאי לפנות לעורך דין המתמחה בניסוח הסכם גירושין.

כל הסכם גירושין חייב להיות מותאם לנסיבות, ולמרות זאת, ברוב המקרים ישנם שלושה נושאים מרכזיים שכלולים בהסכמי גירושין, נושאים אלו הינם: משמורת ילדים והסדרי ראיה, מזונות ילדים וחלוקת רכוש.

[elementor-template id="916"]

מה זה משמורת ילדים?

משמורת ילדים

כאשר יש לבני הזוג ילדים קטינים עליהם להחליט אצל איזה הורה הילדים יגדלו – כלומר מי מהם יהיה ההורה המשמורן. עבור ההורה שאינו משמורן יש לקבוע הסדרי ראיה שיבהירו באילו זמנים ההורה יפגוש את ילדיו, זמנים אלו הינם: ימי חול, סופי שבוע, חגים, חופשות ואירועים שונים. ניתן לבחור גם במשמורת משותפת שלפיה המשמורת תחולק בין ההורים באופן שווה.

לפעמים הקביעה בנוגע להורה המשמורן אינה פשוטה, העיקרון שמנחה את בית המשפט בעניין זה הוא טובת הילד אך הרבה פעמים העיקרון מתנגש עם עקרונות שונים כמו הרצון של ההורה או רצונו של הילד. לרוב, עוברת המשמורת לאם אך לפעמים מחליט בית המשפט שהמשמורת תינתן לאב.

כמו כן, עוסק בית המשפט בקביעות בנוגע לחינוך של הילד, החובה של ההורה לענות על הצרכים של הילד והחשיבות הרבה של שימור הקשר בין ההורה שלא קיבל את המשמורת ובין הילד. יש לציין שבכל מקרה שני ההורים אחראיים על חינוכו, עתידו, ביתו ובריאותו של הילד. כאשר בני הזוג לא מצליחים להגיע להסכמה בנושא יחליט בין המשפט מי מההורים יקבל את המשמורת.

מה זה תשלום מזונות?

ניסוח הסכם גירושין

המטרה של תשלום דמי המזונות היא לספק מענה לצורכי המחייה של הילדים (קטינים עד גיל 18 וילדים מעל גיל 18 שנמצאים בתקופת שירות לאומי או שירות חובה, האחרונים זכאים למזונות מופחתים). כדי לעשות זאת צריך ההורה שאינו משמורן לשלם דמי מזונות להורה המשמורן. ללא הסכמת בית המשפט בנושא המזונות יכול כל צד להגיש תביעה בשם ילדיו נגד הצד השני.

מכיוון שהזכות לקבלת המזונות היא של הילד, צריכים בית המשפט וההורים להתחשב בטובתו. רק במקרים בהם ההחלטה נעשתה תוך התחשבות בטובתו של הילד יהיה ניתן להגדיל או להקטין את הסכום בהמשך וגם זאת רק אם יוצגו נסיבות שמצדיקות את השינוי. סכום המזונות נקבע בהתאם לזמני המשמורת, להכנסות של ההורים ולגילם של הילדים. בעת ניסוח הסכם גירושין יש לכלול את הסכום החודשי של המזונות, את המועד בו התשלום יינתן ואת האופן בו הוא יועבר להורה המשמורן.

איך מחולק הרכוש?

ההסכם צריך לפרט את האופן בו יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג, הרכוש המשותף הוא הרכוש שבני הזוג צברו יחד בתקופת הנישואין. הרכוש כולל: נכסי נדל"ן, מיטלטלין, חשבונות בנק, זכויות עסקיות, זכויות סוציאליות ורכוש מסוגים נוספים.

באופן כללי ניתן לומר שהרכוש המשותף מתחלק באופן שווה בין בני הזוג אך במקרים יוצאי דופן יכול בית המשפט להחליט על חלוקה שונה. דוגמה למצב זה יכולה להיות סיטואציה בה צד אחד צבר ניסיון תעסוקתי וקיבל תארים כאשר הצד השני טיפל בילדים וביצע מטלות בבית על חשבון פיתוח הקריירה, במצב זה רשאי בית המשפט להחליט שהרכוש הפיזי יחולק באופן שבו הצד שוויתר על הקריירה, על הלימודים או על שניהם יחדיו יקבל רכוש רב יותר מהצד השני. כמובן שישנם מגוון מצבים נוספים בהם רשאי בית המשפט להחליט על חלוקה שונה.

הסכם ברור שלא משאיר מקום לספקות

כפי שציינו – כדי למנוע פרשנויות שונות של בית המשפט יש צורך בהסכם מסודר, ברור וחד משמעי שלא יותיר ספקות, בצורה זו לא יוכל בית המשפט לערוך שינויים בהסכם. כדי שההסכם יתקבל כפי שהוא חשוב לפנות אל עורך דין גירושין מקצועי ובעל ניסיון שיסייע לבני הזוג לאורך כל התהליך בניסוח הסכם גירושין.

לקריאה נוספת: