גביית מזונות

גביית מזונות – מה ניתן לעשות כשהצד החייב מסרב לשלם

לצערנו, גם כאשר נחתם הסכם גירושין שכולל את כל ההסדרים הרלוונטיים לרבות נושא המזונות, עדיין עשויים חלק מבני הזוג שלא לעמוד בתנאי ההסכם ולהימנע מקיום הסדר זה או אחר.

במקרה שההסכם כולל הסדר בנוגע לדמי מזונות ואחד הצדדים שחויב בדמי מזונות לא משלם עבורם (המקרה חל גם על החלטות בנוגע לדמי מזונות זמניים), יכול הצד שלא קיבל את התשלום לגבות אותו בשתי דרכים – דרך הגשת תביעה לביטוח לאומי עבור קצבת מזונות או על ידי גביית החוב מההוצאה לפועל.

במקרה של האפשרות הראשונה – פניה אל הביטוח הלאומי, ישלם הביטוח הלאומי את סכום המזונות שנקבע בבית המשפט או את סכום המזונות שקבע הביטוח הלאומי לפי הסכום הנמוך בין השניים, כאשר ההורה שפנה אל הביטוח הלאומי יכול לגבות את ההפרש על ידי פניה אל ההוצאה לפועל. במקרה שהביטוח הלאומי יגבה מההורה שחייב בתשלום דמי מזונות סכום שגבוה יותר מהסכום ששולם למזונות הילד, יקבל הילד את ההפרש. את התביעה לביטוח הלאומי אפשר להגיש עד שנה אחורה מהיום בו הוגשה הבקשה.

[elementor-template id="916"]

הזכאים לקבלת כספים מהביטוח הלאומי הינם: ילד או אשה, לרבות ילד מאומץ שלא עבר את גיל 18 וילד בוגר שלא מסוגל לפרנס את עצמו, שנפסק להם תשלום מזונות/ מזונות זמניים וההורה החייב לא משלם את הסכום. כדי לקבל את התשלום עליהם לענות על מצב אחד מהסיטואציות הבאות:

  • האשה עודה נשואה לחייב כאשר יש להם ילד משותף
  • האשה עוד נשואה לחייב ללא ילד והיא לא יכולה לפרנס את עצמה/ גילה מעל 60
  • האשה לא נשואה לחייב כאשר יש להם ילד משותף – יהיה ניתן לזכות רק את הילד
  • ילד שלא חי עם אמו – אפשר לזכות את הילד בלבד כאשר רוב החזקתו אינה על חשבונות רשות מקומית או אוצר המדינה
  • ילד שחי עם האב – דמי המזונות יינתנו לאב עבור הילד ובהתאם להחלטת בית המשפט בנוגע למזונות שעל האם לשלם

גביית מזונות

באילו מקרים לא ניתן לפנות אל הביטוח הלאומי כדי לגבות דמי מזונות?

אשה שלא נשואה לחייב וללא ילד אינה זכאית לקבלת התשלום. כמו כן, אשה שמרוויחה בעבודה או מקבלת "גמלה מחליפת שכר" סכום שגבוה מהסכום שמצוין בנתוני טבלאות שיעורי הקצבה אינה זכאית לקבלת התשלום. נוסף על כך, אשה שמרוויחה לא מעבודתה סכום שעולה או משתווה לסכום לו היא זכאית לפי הטבלאות של שיעורי הקצבה, לא זכרית לקבלת תשלום.

חשוב לציין שאי אפשר לקבל את דמי המזונות מהביטוח הלאומי לצד נקיטה בהליכי הוצאה לפועל ובמידה שאשה מתחילה בהליכי הוצאה לפועל תופסק העברת התשלום של קצבת המזונות. העברת תשלום המזונות תמשיך כל עוד המטרה של הפניה להוצאה לפועל היא לגבות הפרשים מהחייב.

פניה אל ההוצאה לפועל

במקרה שההחלטה שהתקבלה היא לפנות אל ההוצאה לפועל, אפשר לגבות את דמי המזונות במסלול רגיל או ב"מסלול מזונות". במידה שבוחרים במסלול הרגיל, מנוהל התיק ע"י עורך דין מטעם הזוכה או ע"י הזוכה כאשר אחד מהשניים מחליט באילו הליכים לנקוט.

במידה שמסלול המזונות נבחר, אין צורך בקבלת ייצוג של עורך דין והזוכה מתערב באופן מינימלי. במקרה של הליך גביית מזונות, יכולה ההוצאה לפועל להגביל את ההורה בדרכים שונות כדי לגרום לו לשלם את דמי המזונות. ההוצאה לפועל יכולה להגביל את פעילותו של החייב בחשבון הבנק, לעקל את שכרו ורכבו, לעכב את יציאתו מהארץ, למנוע ממנו לייסד תאגיד, להגביל את רישיון הנהיגה שלו ולפעול בדרכים נוספות, לפעמים מחליטה ההוצאה לפועל להוציא נגד החייב צו מאסר.