אי כשירות לערוך צוואה

אי כשירות לערוך צוואה

מכיוון שעריכת צוואה מהווה פעולה משפטית, על עורך הצוואה להיות כשיר במהלך עריכתה. במידה שתעלה טענה בגין אי כשירות לערוך צוואה עקב אי צלילות במהלך עריכתה, עשוי בית המשפט לפסול אותה.

המושג אי כשירות לערוך צוואה מתייחס ליכולת של כל אדם לבצע פעולה משפטית. "כשירות" משמעותה שמבצע הפעולה היה צלול כאשר ביצע את הפעולה והבין את ההשלכות שלה. לכן, אדם שערך את הצוואה במצב בו לא היה צלול עלול לגרום לביטול הפעולה שכן יש לעריכת הצוואה משמעות כלכלית ואישית.

בחינת בית המשפט – אי כשירות לערוך צוואה, האם עורך הצוואה לא היה כשיר בעת עריכתה?

כדי לממש צוואה יש צורך בהגשת בקשה עבור צו קיום צוואה, את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. כדי שהכתוב בצוואה יהיה תקף מבחינה משפטית ויאפשר את הוצאתה לפועל, צריכה הצוואה לעמוד בתנאי החוק. במידה שהוגשה התנגדות לקיומה של הצוואה והמתנגד מוכיח שנמצא בה פגם, היא עלולה להיפסל על ידי בית המשפט. אחת העילות לפסילת צוואה עוסקת באי כשירות.

[elementor-template id="916"]

במידה שהמתנגד לצוואה מצליח להוכיח שעורך הצוואה לא נמצא במצב כשיר, עשויה חלוקת הרכוש להתבצע בהתאם לחוק הירושה שלרוב אינו דומה כלל לכתוב בצוואה. במצב זה, יבדוק בית המשפט מה היה מצבו של עורך הצוואה בעת עריכתה – האם הוא ידע מהו היקף הרכוש שלו, ראה את המציאות באופן בהיר והאם הוא זיהה את היורשים ובחר להוריש להם את נכסיו מתוך צלילות דעת.

ניתן להבין שישנן השלכות משמעותיות לקביעה שעורך הצוואה לא היה כשיר בזמן שהוא ערך אותה, לכן מקפיד בית המשפט לבחון את הנושא לעומק ולראות האם ישנו בסיס חזק שמהווה הוכיחה לכך שעורך הצוואה אכן לא היה כשיר.

לפעמים, בית המשפט שומע חוות דעת שלפיה עורך הצוואה לא היה כשיר ולמרות זאת קובע שהרשום בצוואה יתקיים. סיטואציה כזו יכולה להתרחש לדוגמה במקרה שחוות הדעת שהוצגה בפני בית המשפט ניתנה לאחר שעורך הצוואה נפטר ומתבססת רק על מסמכים רפואיים וללא בדיקה מקיפה של עורך הצוואה, מצב זה גורע מחשיבותה של חוות הדעת. דוגמה למצב נוסף שעשוי להוביל לפסילה של חוות הדעת יכולה להתקיים כאשר חוות הדעת ניתנה על ידי עד לא אמין. הצגת ראיות סותרות בנוגע לכשירותו של עורך הצוואה בעת עריכתה רק מחזקות את הסיכוי לכך שבית המשפט יחליט לקיים את הרשום בצוואה.

אי כשירות לערוך צוואה

שאלת הזמן בו נערכה הצוואה

נושא מהותי שמשפיע בצורה ניכרת על קביעתו של בית המשפט בנוגע לאי כשירותו של עורך הצוואה עוסק בעיקר בזמן בו נערכה הצוואה, כך שגם אם ישנו ספק בכך שהמנוח לא היה כשיר לפני שהצוואה נכתבה או לאחר שהיא נכתבה, הדבר לא יהווה עילה מספקת לקביעה שעורך הבקשה לא היה כשיר לכתיבתה.

במילים אחרות: במידה שעורך הצוואה לא היה צלול בתקופה שלפני או בתקופה שלאחר עריכת הצוואה אך היה צלול בדעתו בנקודת הזמן בה הצוואה נערכה והכיר בכל ההשלכות של הכתוב, בית המשפט יאשר את הצוואה, אך כדי לאשרה הוא יתבסס על ראיות שמעידות על כך שבאותה נקודת זמן עורך הבקשה היה צלול.

כיצד יכול המתנגד לצוואה לגרום לפסילתה?

על ידי הוכחת אי כשירות לערוך צוואה ניתן לבטל חלק מהצוואה או את כל הצוואה כאשר האדם שמעוניין לפסול את הצוואה צריך להציג הוכחות חד משמעיות לכך שעורך הבקשה לא היה כשיר. הוכחת אי כשירות יכולה להתבצע על ידי הצגת חוות דעת של מומחה שקובע שמצבו הנפשי או הפיזי של עורך הצוואה גרם לאי כשירותו. דרכים נוספות להוכחת אי כשירותו של עורך הצוואה יכולות להתבצע על ידי הצגת סרטונים, תמונות או תצהירים של חברים, שכנים ובני משפחה.

בחלק מהמקרים קובע החוק שחובה לצרף לצוואה חוות דעת רפואית, מצבים אלו יכולים להתקיים למשל כאשר עורך הצוואה הוא נוטריון והוא ערך את הצוואה בזמן בו המצווה היה מרותק למיטתו או מאושפז. בסיטואציה זו חייב הנוטריון להציג תעודה רפואית שמאשרת שהמצווה היה כשיר וצלול בדעתו כך שהוא יכל לערוך את הצוואה. במקרה שלא הוגשה תעודה רפואית שמאשרת את כשירותו של המצווה, מדובר בפגם משמעותי שעלול לגרום לפסילתה של הצוואה במקרה שאדם כלשהו יגיש התנגדות לצוואה.

גישתו הכללית של בית המשפט

ברוב המקרים בית המשפט לא פוסל צוואות. בית המשפט כן נוהג לתקן פגמים במידה שהם נמצאו כל עוד הוא שוכנע בכך שהצוואה משקפת את הרצון האמיתי של הנפטר.

במידה שבית המשפט חושד בכך שהמצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה, לא תעמוד הצוואה בכללי החוק ובנוסף לנושא אי הכשירות יעלה ספק בהיותה של הצוואה תואמת לרצונותיו של הנפטר.

נושא הצוואות הינו מורכב ורגיש ביותר, לכן, במקרה שמעוניינים לערוך צוואה או לממש צוואה, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין צוואות שצבר וותק וניסיון בתחום.