דמי מזונות במשמורת משותפת

דמי מזונות במשמורת משותפת

בניגוד למקרים רבים בהם המשמורת ניתנת להורה אחד שמגדל את הילדים (ברוב המקרים מדובר על האם) בעוד להורה השני נקבעים הסדרי ראייה ודמי מזונות, ישנה אפשרות לקיים משמורת משותפת.

במשמורת משותפת מחלקים שני ההורים את זמנם עם הילדים. חלוקה זו נעשית באופן שווה כך ששני ההורים מעורבים בחייהם של הילדים. לעובדה שזמנם של ההורים מתחלק בין הילדים באופן שווה יש השפעה על דמי המזונות.

בדרך אל המשמורת המשותפת – מה בודק בית המשפט?

כדי למנוע מצבים בהם אבות יהיו מעוניינים במשמורת משותפת כדי להפחית את דמי המזונות, הוחלט כי על האבות שמעוניינים במשמורת משותפת להוכיח שהם באמת מעוניינים במשמורת משותפת. נוסף על חובת ההוכחה שחלה על האבות, בודק בית המשפט האם בני הזוג יכולים לשתף פעולה ולגדל את הילדים ביחד. כמו כן, בודק בית המשפט את המרחק בין הבתים של ההורים, האם ההורים יכולים לשאת באחריות שכרוכה בגידול הילדים ומהו רצונם של הילדים.

[elementor-template id="916"]

במידה שההורים מסכימים לקיים משמורת משותפת, הופכת ההתנהלות לפשוטה יותר. בניגוד לכך – כאשר ההורים לא מגיעים להסכמות, נכנסת לתמונה עובדת סוציאלית. העובדת הסוציאלית בודקת האם האב מסוגל לקיים משמורת משותפת ומגבשת את המלצותיה.

דמי מזונות במשמורת משותפת

דמי מזונות במשמורת משותפת – חלוקה לפי גילאים

בסוגיית משמורת משותפת ומזונות, בשנת 2017 קבע בית המשפט העליון שהורים שמקיימים משמורת משותפת לילדים בני 6-15 ישלמו דמי מזונות באופן שווה. קביעה זו חלה על הורים ששכרם דומה. בית המשפט החליט שכל אחד מההורים ידאג לכלכל את הילדים בזמן שהם נמצאים איתו.

החוק שהיה נהוג בעבר קבע שבמקרה שהילדים בני 6-15, יחויב רק האב בתשלום מזונות בסיסיים והמזונות הנוספים יתחלקו בין שני ההורים באופן שווה. המטרה של הפסיקה החדשה היא לחזק את השוויון בין המינים ולהבטיח את טובתו של הילד.

חשוב לזכור שהשינוי חל רק על הורים שמקיימים משמורת משותפת לילדים בני 6-15. אם נבחן את המצב כיום נוכל לראות שבמקרה של ילדים עד גיל 6 לא חל שינוי במצב – האב מחויב לשלם מזונות בסיסיים ומזונות נוספים כאשר האם פטורה מהתשלום. במקרה שהילדים בגילאים 15-18, יחולקו המזונות הנוספים בין ההורים באופן שווה, במקרה זה לא חל שינוי בחוק.

דמי מזונות במשמורת משותפת

הסכם משמורת משותפת

הסכם משמורת משותפת מחייב את שני ההורים להיות מעורבים בחיי הילדים ולשתף פעולה זה עם זו כדי לגדל את הילדים בצורה תקינה. במסגרת ההסכם מקבלים ההורים החלטות בדרכי שלום ומגדירים את אחריותם בנוגע לנושאים שונים שקשורים לילדים, כמו למשל: התחום החינוכי והתחום הבריאותי. כמו כן, נקבע בהסכם כיצד יחולקו הזמנים במועדים שונים. חלוקת הזמנים נקבעת באופן חופשי ביותר.

עניינים נוספים שמוסדרים בהסכם נוגעים להסעות הילדים, עדכונים בנוגע ללוחות הזמנים, שינוי מקום מגורים וחופשות. כמו כן, ההורים מתחייבים שבמידה שהם לא יצליחו להגיע להסכמה בנוגע לנושא מסוים, הם יפנו לצד שלישי (בעל מקצוע) שיסייע להם לקבל החלטות לפני שהם יפנו אל בית המשפט.

היתרונות הבולטים של משמורת משותפת

למשמורת משותפת יש הרבה יתרונות. היתרון המשמעותי ביותר של משמורת משותפת הוא שהילדים מקיימים קשר הדוק עם שני ההורים. משמורת משותפת עשויה למנוע מצבים בהם הילדים סובלים מחרדת נטישה. חרדת נטישה עלולה להתעורר אצל ילדים שהוריהם התגרשו ואינם מקיימים משמורת משותפת.

מעורבותם של שני ההורים בחיי הילדים מיטיבה עם הילדים במגוון מישורים ומפחיתה את המתח בין ההורים משום שאף אחד מהם לא חש מקופח. מעבר לזאת, מסייעת המשמורת המשותפת בשמירה על הסמכות ההורית של שני ההורים, בשמירה על איזון ובמניעת הסתות של הילדים נגד אחד ההורים.

נושאים נוספים לקריאה: