זכות הירושה אצל זוגות חד מיניים

זכות הירושה אצל זוגות חד מיניים

הזכות לרשת את בן או בת הזוג מהווה זכות יסוד חשובה ביותר. לפי החוק, כאשר לא נכתבה צוואה, יעברו נכסיו של הנפטר אל בן זוגו וילדיו וכאשר ישנה צוואה לפיה בן הזוג הינו יורש, הוא יקבל את הנכסים הרשומים בצוואה בהתאם לרצונו של הנפטר.

במקרה שנכתבה צוואה, יהיה על בן הזוג להגיש בקשה עבור צו קיום צוואה ובמצב בו לא נכתבה צוואה, יהיה על בן הזוג להגיש בקשה עבור קבלת צו ירושה. את שתי הבקשות השונות יש להגיש לרשם לענייני ירושה וכל עוד לא התקבלה התנגדות, יקבל מגיש הבקשה את מבוקשו.

זכות הירושה אצל זוגות חד מיניים

[elementor-template id="916"]

במקרה של זוגות חד מיניים – היכן טמונה הבעייתיות?

מכיוון שחוק הירושה מנוסח כ"איש ואשה" הוא לא מכיר בזכותם של זוגות חד מיניים לרשת זה את זה ומתייחס אך ורק לזוגות הטרוסקסואליים – בין אם הם זוג נשוי או ידועים בציבור. משום שהחוק מנוסח בצורה זו, צריך בן הזוג לגשת אל בית המשפט כדי לקבל הכרה בתור יורש כאשר הדרך היחידה בה הוא יוכל לרשת את בן זוגו תתבצע על ידי עריכת צוואה.

לפני 8 שנים העבירה ציפי לבני תיקון לחוק, לפי החוק שנכנס לתוקף 3 שנים מאוחר יותר, ישתנה הניסוח מ"איש ואשה" ל"בני זוג", בצורה זו הותאם החוק גם לבני זוג חד מיניים. לפי הפסיקה, חל חוק הירושה גם במקרה של ידועים בציבור.

מימוש זכות הירושה יכול להתקיים על ידי הצגת הסכם ממון, הסכם חיים משותפים, הסכם נישואין או הסכמים אחרים שמוכיחים כי בני הזוג חיו בשיתוף ושהייתה בכוונתם לשתף את נכסיהם זה עם זה. כמובן, שהראיה מתחזקת כאשר יש לבני הזוג ילדים משותפים.

החשיבות הרבה של עריכת צוואה במקרה של זוגות חד מיניים

עריכת צוואה היא פעולה חשובה ביותר בכל מקרה שהוא – גם במקרה של זוגות הטרוסקסואליים שנישאו או חיים כידועים בציבור וגם במקרה של זוגות חד מיניים. עריכת צוואה תבטיח שלאחר מותו של בן זוג הטרוסקסואלי או חד מיני יועברו נכסיו לבן זוגו בהתאם לכתוב בצוואה. כמו כן, תמנע עריכת צוואה פנייה לבית המשפט, שכן לא תיווצר תלות בהחלטתו של השופט.

זכות הירושה אצל זוגות חד מיניים

 האם יכולים הוריו של הנפטר להתנגד לצוואה?

לפי חוק הירושה, במקרה שבני זוג ידועים בציבור (גם בני זוג חד מיניים) חיו בשותפות במשך 3 שנים ומטה וללא ילדים משותפים, מחזיקים ההורים או האחים של הנפטר בזכות להגיש התנגדות להכרה של בן הזוג בתור יורש. במקרים בהם בני הזוג חיים יחד במשך 3 שנים ומעלה כזוג נשוי, כבני זוג או כידועים בציבור, חוק הירושה חזק ביותר ולא ניתן לשנותו, על אחת כמה וכמה במקרה שיש לבני הזוג ילדים משותפים.

לסיכום: האם הגיעו סוף סוף הזמנים המודרניים?

השינויים החברתיים שחלו במהלך השנים האחרונות משפיעים גם על בתי המשפט בישראל, הוכחה לכך היא תיקון חוק הירושה כך שהוא יחול גם על זוגות חד מיניים. השינוי מ"איש ואשה" ל"בני זוג" שינה את המצב המשפטי של זוגות חד מיניים ואפשר להם לקבל את זכויות הירושה שחלים על בני זוג הטרוסקסואליים ידועים בציבור או נשואים.

כדי שבן זוג חד מיני יוכל להוכיח שהוא זכאי לרשת את בן זוגו, יש להוכיח שהשניים קיימו חיים משותפים. רישום בתור נשואים במשרד הפנים או נישואין בחו"ל הינם הוכחה לכך שבני הזוג חיו בשותפות.

במידה שבני הזוג החד מיניים לא נישאו, יהיה עליהם להציג הוכחה לכך שהם חיו יחד כפי שידועים בציבור צריכים להוכיח.

למרות השינוי שחל בחוק, חשוב שזוגות חד מיניים יערכו צוואה, הדבר מומלץ כמובן גם לזוגות הטרוסקסואליים. באמצעות צוואה ברורה שמנוסחת בצורה חד משמעית ניתן להבטיח מימוש צוואה — שרצונו של המנוח יתקיים ללא תלות בחוק ובהחלטות של בית המשפט.