משמורת משותפת ומזונות

משמורת משותפת ומזונות

נושאי המשמורת והמזונות הם בין הנושאים המרכזיים בהם עוסק הסכם גירושין. לאחר פירוק המשפחה יכולים הילדים להישאר אצל הורה אחד שהוא ההורה המשמורן בעוד עבור ההורה האחר נקבעים הסדרי ראיה. במקרה של משמורת משותפת מתחלק זמנם של הילדים בין ההורים באופן שווה ומכאן שיש להגיע להסדר שונה בנוגע לתשלום המזונות.

משמורת משותפת – לטובת הילדים

במהלך השנים האחרונות החלו הורים רבים להחליט לקיים משמורת משותפת, להחלטה זו יש הרבה יתרונות אך לפני שבית המשפט מאשר להורים לקיים משמורת משותפת, צריך האב להוכיח שהוא באמת מעוניין בה ושמטרתו אינה לקבל הפחתה מתשלום דמי מזונות. כמו כן, בודק בית המשפט האם ההורים יכולים לשתף פעולה, היכן הם מתגוררים ומהו המרחק בין בתיהם והאם הילדים מעוניינים במשמורת משותפת. במקרים בהם ההורים מסכימים לקיים משמורת משותפת יהיה קל יותר להגיע להסכמות אך במקרים בהם ההורים לא מגיעים להסכמות יהיה צורך להכניס לתמונה עובדת סוציאלית.

היתרון המובהק ביותר של משמורת משותפת הוא היותם של שני ההורים מעורבים בחיי הילדים. במקרים בהם שני ההורים מקיימים חיים סטנדרטים הרי שהשהות במחיצתם עשויה להיטיב עם הילדים שזקוקים לאב ואם בחייהם. במקרים בהם הוחלט על ידי ההורים לקיים משמורת משותפת עליהם לקבוע מה יהיה גובה המזונות, פעמים רבות ישנן מחלוקות רבות בנושא זה.

[elementor-template id="916"]

במקרים בהם המשמורת היא של האם, היא הופכת להיות הצד שנושא בנטל הכלכלי משום שרוב הזמן הילדים נמצאים אצלה. הדבר נכון כמובן גם במקרה שהמשמורת היא של האב – ההורה המשמורן נושא בנטל הכלכלי. במקרים בהם המשמורת משותפת והאב והאם נמצאים זמן זהה יחד עם הילדים, מתחלקות ביניהם גם ההוצאות, ולמרות זאת הוחלט בעבר שהאב ימשיך לשלם את סכום המזונות, במקרים מסוימים מסכים בית המשפט להפחית מתשלום המזונות 25%.

משמורת משותפת ומזונות

שינויים בחקיקה בנוגע לתשלום המזונות במקרה של משמורת משותפת

בשנת 2017 חלו שינויים בפסיקה שנוגעת למשמורת משותפת ומזונות. לפי הפסיקה הוחלט כי במקרה שיש להורים ילדים בגילאים 0-6 לא יחולו שינויים בפסיקה והאב יהיה חייב לשלם מזונות בסיסיים (תשלום עבור הצרכים הבסיסיים של הילד) ומזונות נוספים (נקראים בשם "מדין צדקה").

במקרים בהם גיל הילדים נע בין 6-15 נעשה שינוי, ואם בעבר היה חייב האב לשלם עבור המזונות הבסיסיים בכל מקרה – גם במצב בו האם מרוויחה יותר ממנו, הרי שהיום, במקרים בהם ההורים מרוויחים משכורות שוות, הם יתחלקו בעלויות באופן שווה.

במקרה שהילדים בני 15-18 לא חלו שינויים בפסיקה ועל ההורים להתחלק בתשלום המזונות באופן שווה.

כמו כן, קבע בית המשפט חוקים נוספים בנוגע לחלוקת ההוצאות. במקרה שמשכורתם של ההורים שווה ירוכזו ההוצאות שאינן שוטפות בידי אחד ההורים. הוצאות אלו יכולות להיות למשל: טיפול רפואי שלא היה צפוי ובגדים. ההורה ששילם עבור ההוצאות שאינן שוטפות יקבל מחצית מהעלויות מההורה השני.

אופציות נוספות בהן יכולים ההורים לבחור כוללות בין היתר אופציה לניהול חשבון משותף. לצד השינויים בפסיקה יש לציין שבתי המשפט בישראל אינם אחידים בדעותיהם בנוגע למשמורת משותפת ומזונות ושהשופטים מחזיקים בדעות שונות זה מזה.

הדעות לגבי משמורת משותפת חלוקות – מה חושבים ההורים?

פסק הדין שקובע שבמקרים ששכרם של בני הזוג זהה לא ישלם האב דמי מזונות מעורר מחלוקות קשות. חלק מהאנשים סבורים שמדובר בשינוי מבורך שתורם לשוויון בין המינים, אך מנגד – עולה הטענה שהענקת פטור מתשלום המזונות במקרים של משמורת משותפת עלולה להוביל לסחטנות בתהליך הגירושין, כך שעלולים להיווצר מצבים בהם האב לא באמת ירצה לקבל משמורת משותפת וישתמש באופציה זו כדי להשיג את מטרותיו בתהליך הגירושין.

משמורת משותפת – רק בלב שלם

משמורת משותפת יכולה להיות הפתרון הטוב ביותר עבור הילדים שזקוקים לאב ואם, אך כדי שההסדר יהווה פתרון טוב, חייבים ההורים להיות כנים זה עם זו, לרצות לקיים משמורת משותפת ולא לעשות זאת כדי להפחית מזונות.

על ההורים לגבש הסכם ברור בו הם מתחייבים לקיים הורות משותפת ולשאת באחריות הכרוכה בכך. ניסוח ההסכם חייב להתבצע באופן מקיף, מפורט ויסודי שלא ישאיר שום מקום לאי הבנות. כדי לנסח את ההסכם רצוי לפנות לעורך דין משפחה שמתמחה גם בגישור גירושין. הסכם מדויק ימנע מחלוקות עתידיות וייטיב עם ההורים וילדיהם.