מימוש צוואה

מימוש צוואה

באמצעות עריכת צוואה יכול האדם לקבוע מי יקבל את רכושו לאחר מותו. במקרה שלא נערכה צוואה מתחלק הרכוש של המנוח בהתאם לסדר הירושה, מצב זה עשוי שלא להתיישב עם רצונו של המנוח.

כדי שרצונו של האדם יתממש וכדי למנוע סכסוך בין היורשים חשוב לערוך צוואה בעזרת עורך דין שמתמחה בתחום הירושה. עורך דין שמתמחה בתחום יוודא שהצוואה כוללת הנחיות מפורטות בנוגע לכל הרכוש ושהיא ברורה ולא ניתנת לפרשנות שונה בנוגע לזהותם של היורשים וחלקם ברכוש. סיועו של עורך דין שמתמחה בתחום הירושה יכול לעזור גם לאחר מכן, כך שלאחר פטירתו של  האדם, יוכלו יורשיו לקבל סיוע מאותו עורך דין.

מהי המטרה של הצוואה ומה המשמעות של מימוש צוואה?

מטרת מימוש צוואה היא לפעול לפי רצונו של הנפטר ובהתאם לכתוב בצוואתו. מכיוון שמדובר על תהליך רגיש במיוחד שכרוך בבירוקרטיה רצוי לפנות אל עורך דין שמתמחה בתחום צוואות וירושות.

[elementor-template id="916"]

כדי לקיים מימוש צוואה צריך להגיש בקשה עבור צו קיום צוואה, בלי צו זה אי אפשר להוציא לפועל את הכתוב בצוואה. כדי לקבל צו קיום צוואה צריך להגיש בקשה לבית הדין הרבני או לרשם לענייני ירושה. ברוב המקרים, היורשים מגישים את הבקשה אך גם אדם אחר יכול להגיש אותה. ברוב המקרים מוגשות בקשות עבור קבלת צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה.

מימוש צוואה

איך להגיש בקשה עבור צו קיום צוואה?

כדי להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה צריך למלא טפסים מסוימים, לצרף מסמכים שונים, ביניהם את הצוואה, אישור על כך שנשלחה הודעה לכל היורשים וכי הם יודעים שמגיש הבקשה מעוניין להגיש בקשה עבור צו קיום צוואה, תעודת פטירה ולשלם אגרות.

את הבקשה אפשר להגיש לאתר הרשם לענייני ירושה כל עוד יש למבקש הבקשה עותק מקורי של הצוואה. כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה בדואר או באופן פיזי במשרד הרשם.

אחרי הגשת הבקשה יפרסם הרשם לענייני ירושה מודעה בעיתון, המודעה תאפשר לכל אדם שמעוניין להביע התנגדות למתן צו להביע את עמדתו. כמו כן, תועבר הבקשה על ידי הרשם אל נציג היועץ המשפטי לממשלה לצורך קבלת חוות דעת. ברוב המקרים לא יביע היועץ התנגדות לנתינת הצו.

במידה שחלפה התקופה בה ניתן להגיש התנגדות ולא התקבלה התנגדות, יקבל מגיש הבקשה צו קיום צוואה, אך במקרים בהם הוגשו התנגדויות, יעבור הטיפול בהן אל בית המשפט לענייני משפחה והוא ייתן את פסק הדין.

מקרים אחרים שיכולים להתרחש יכללו מצבים בהם יאלץ הרשם להעביר את סמכות הטיפול בבקשה לבית המשפט, מצבים אלו עשויים להתרחש כאשר הצוואה שייכת לאדם שאינו תושב ארץ ישראל או כאשר קיים סיכוי לכך שהצוואה פגומה. כל עוד הרשם מטפל בבקשה, עשוי הצו להינתן תוך חודשיים וחצי בממוצע כאשר מגיש הבקשה יכול לעקוב אחרי התהליך באתר של הרשם.

מה קורה אם יש מתנגדים למימוש צוואה?

אדם שמתנגד למתן צו קיום צוואה רשאי להגיש התנגדות תוך תקופה שהוקצבה על ידי הרשם. על המתנגד להציג טיעונים ברורים ולהוכיח שהצוואה פגומה בשל סיבה אחת או בשל מספר סיבות. ברוב המקרים בית המשפט לא נוטה לפסול צוואות כל עוד אפשר לתקן את הפגם. יש לציין שבית המשפט רשאי לפסול את הצוואה באופן חלקי ולהחליט שלא לבטלה. פגמים שיכולים להתקבל כעילות לביטול צוואה יכולים להיות למשל מצבים בהם המתנגד למתן צו קיום צוואה מוכיח שהופעל על עורך הצוואה לחץ או שאדם כלשהו השפיע עליו באופן שאינו הגון וגרם לכך שעורך הצוואה לא הביע את רצונו האמיתי. מצב אחר שעשוי לגרום לפסילת הצוואה מתקיים כאשר המנוח לא היה כשיר בעת עריכת הצואה.