גירושין אזרחיים – כיצד מתבצע התהליך?

גירושין אזרחיים – כיצד מתבצע התהליך?

חלק מהזוגות אינם מעוניינים להתחתן ברבנות ומעדיפים להתחתן בנישואין אזרחיים. לפעמים הזוגות לא יכולים להינשא ברבנות בשל סיבות שונות. בכל מקרה שהוא, יכולים בני הזוג לטוס לחו"ל כדי להינשא ולאחר מכן לשוב לישראל כנשואים. לאחר החזרה לארץ מגיעים בני הזוג אל משרד הפנים ונרשמים כנשואים. ברוב המקרים בוחרים בני הזוג להינשא בקפריסין משום שהמדינה קרובה לישראל וניתן להינשא בה בקלות.

אחת השאלות שעולות בנוגע לנישואין אזרחיים היא האם אותם זוגות יהודים שנישאו בחו"ל חייבים (במידה שהם החליטו להתגרש) – להתגרש בבית הדין הרבני. התשובה לשאלה היא שבכל מקרה וגם במקרה של נישואין אזרחיים, בני הזוג חייבים לבצע את הגירושין ברבנות.

גירושין אזרחיים וגירושין בבית הדין הרבני – מהם ההבדלים בין השניים?

ישנם לא מעט הבדלים בין גירושין אזרחיים לבין גירושין שנערכים בבית הדין הרבני (גירושין רגילים), נציין מספר הבדלים מהותיים:

[elementor-template id="916"]
  1. אופן הגירושין – תהליך גירושין שנערך בבית הדין הרבני מתבצע באמצעות "מתן גט" בעוד גירושין אזרחיים נערכים באמצעות "התרת נישואין". במקרה של התרת נישואין אין פסק דין שקובע שבני הזוג התגרשו ואין צורך בטקס אלא רק בפסיקה שמתקבלת על ידי בית המשפט.
  2. סיבת הגירושין – בעוד בית הדין הרבני לא מאפשר לצדדים להתגרש בלי סיבה מוצדקת שמכונה: "עילת גירושין" כאשר רשימת הנסיבות מפורטת ואין כל יחס לעצם הרצון של הצדדים להתגרש, גירושין אזרחיים לא מחייבים הצגת סיבה, כל מה שחשוב זה שבני הזוג מעוניינים להתגרש.
  3. דת – בני זוג יהודים שמתגוררים בישראל יכולים להתגרש רק בבית הדין הרבני, אפילו אם הם התחתנו בחתונה אזרחית. במידה שמדובר בבני זוג שדתם אינה יהדות, עליהם לבצע את תהליך הגירושין בבית דין ששייך לאותה דת.

במקרה שמדובר על בני זוג שדתם שונה זו מזו, הם אינם מחויבים או יכולים לבצע את הגירושין בבית הדין הרבני. זוגות אלו יכולים להתגרש רק בבית המשפט לענייני משפחה. לאחר שבני הזוג יפנו אל בית המשפט לענייני משפחה, יפנה האחרון אל בתי הדין של שני הצדדים, יבדוק האם ניתן להתגרש ללא תהליך גירושין דתי ואם יובהר שניתן לעשות זאת יאפשר להם להתגרש על ידי פסק דין אזרחי.

גירושין אזרחיים

גירושין אזרחיים – איך עושים את זה?

כדי להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה צריך להגיש בקשה להתרת נישואין. את הגירושין יכולים לפתוח בני הזוג על ידי הגשת בקשה בהסכמה או על ידי תביעה שמגיש אחד הצדדים. הגשת תביעה לגירושין או בקשה בהסכמה צריכות להכיל את השמות של שני הצדדים, את תעודות הזהות שלהם, את מקום המגורים, העדה שלהם, המקום בו הם נישאו והתאריך בו הם נישאו. לצד נתונים אלו צריכה התביעה או הבקשה לכלול את הסיבה או הסיבות לגירושין ומסמכים שמעידים על דתם ונישואיהם של הצדדים. למסמכים אלו מתווספים תצהירי עדות שניתנו מקרובי המשפחה של בני הזוג, על התצהירים  להעיד על דתם של הצדדים. באמצעות התצהירים יכול בית המשפט להחליט איזו ערכאה תטפל בגירושין.

במקרה שהצדדים חד מיניים, נישאו בחו"ל ונרשמו כזוג נשוי בארץ, יכולים בני הזוג לבקש להתיר את הנישואין מבית המשפט לענייני משפחה. לאחר שבני הזוג יגישו בקשה, יפנה בית המשפט לענייני משפחה למשרד הפנים ויורה על שינוי הרישום כך שבני הזוג יהיו רשומים כרווקים.

הסכם הגירושין במסגרת גירושין אזרחיים

גירושין של בני זוג שהתחתנו בנישואין אזרחיים דורשים גם הם הסכם גירושין – כמו בתהליך גירושין שעוברים זוגות שנישאו ברבנות. הנושאים שצריכים להיות כלולים בהסכם נוגעים לחלוקת הרכוש (דירת המגורים, נכסי נדל"ן אחרים, חשבונות בנק וכספים נוספים), הסדרי משמורת ומזונות (במידה שיש לבני הזוג ילדים) ונושאים רלוונטיים נוספים.

קראו על – גירושין ללא ילדים

יש לציין שבני זוג שהתחתנו בטקס אזרחי מחזיקים באותן זכויות וחובות בהם מחזיקים בני זוג שנישאו ברבנות.

מכיוון שהסכם גירושין הוא נושא מורכב, חשוב לפנות אל עורך דין גירושין מקצועי ובעל ניסיון אשר, אם ניתן, מתמחה גם בגישור גירושין. עורך הדין ינסח את הסכם הגירושין בצורה מדויקת, ישמור על הזכויות של הצדדים וילווה אותם לאורך התהליך.