הפחתת מזונות

הפחתת מזונות – באילו מקרים וכיצד בדיוק ניתן לאפשר זאת

בעבר היה כמעט בלתי אפשרי להפחית או להגדיל את סכום מזונות הילדים. הסיבה לקושי להביא לשינוי בקביעה היא שכדי לשנות את הסכום שנקבע היה צריך להוכיח שהנסיבות השתנו באופן מהותי מהמועד בו נחתם ההסכם או מהמועד בו ניתנה הפסיקה ושלא היה ניתן לצפות את השינויים במועד בו ניתן פסק הדין.

היום, חל שינוי בפסיקה ואפשר להביא להגדלת או הפחתת מזונות, במיוחד כאשר הילדים בני 6 ומעלה, על ידי הוכחת "שינוי קל", ועדיין, לא פשוט להביא לשינוי, מדובר על תהליך ולכן נתמקד במאמר זה באופן בו התנהל בית הדין עד היום.

חשוב לציין שלא קיימת רשימה סגורה של מקרים שנחשבים לסיבות מהותיות ובית המשפט קובע את החלטותיו בהתאם למקרה, לשכר, לסכום שנקבע בעבר ולמצב שיכול להיות קבוע או זמני.

[elementor-template id="916"]

הפחתת מזונות

תביעה לשינוי גובה המזונות

ברוב המקרים בהם אחד ההורים מעוניין לשנות את דמי המזונות שנקבעו הוא ייאלץ להגיש תביעה משום שהצד השני לא יסכים לבצע את השינוי. ללא הסכמתו של הצד השני לא תישאר אלטרנטיבה להורה שמעוניין להביא לשינוי בסכום המזונות. רק בנסיבות מסוימות יסכים בית המשפט לקבל את התביעה שכן כלל לא פשוט להוכיח שהנסיבות מוצדקות. כדי להצליח במטרה ולהביא לשינוי יש להציג עובדות וטיעונים משפטיים באופן חד משמעי ולכן חשוב לפנות אל עורך דין שמתמחה בדיני משפחה וצבר ניסיון בתביעות מזונות ילדים.

כפי שצוין – כדי להביא לשינוי בסכום המזונות יש להוכיח שחל שינוי משמעותי בנסיבות ושלא היה ניתן לצפות את השינוי בזמן בו נקבע גובה הסכום. לחילופין – יש להוכיח שהעובדות השתנו מאז המועד בו נקבע גובה המזונות.

להלן מספר דוגמאות לטיעונים רלוונטיים שעשויים להתקבל על ידי בית המשפט ולהוביל להפחתה  בגובה המזונות:

  • שינוי לרעה במצבו הכלכלי של ההורה – במקרה שחל שינוי קיצוני לרעה במצבו הכלכלי של אחד מההורים, לדוגמה – פיטורים מהעבודה, יוכל ההורה שמצבו הכלכלי נפגע להגיש תביעה ולבקש להפחית מתשלום המזונות כאשר התביעה צריכה להכיל ראיות ולהיות מנומקת כהלכה.
  • שינוי לרעה במצב הבריאותי או שינוי בגובה ההוצאות שעל ההורה לשלם עבור צרכיו, עבור אנשים אחרים או שני המקרים יחד (ללא קשר לדמי המזונות) – במקרה זה יבחן בית המשפט את מצבו הכלכלי של ההורה לאחר הפחתת סכום המזונות. ברוב המקרים, יחליט בית המשפט שיש להשאיר להורה מספיק כסף עבור מחייתו כך שהוא יוכל לחיות בכבוד (כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד).
  • שיפור במצב הכלכלי של האדם – במקרים בהם מצבה הכלכלי של האם (ברוב המקרים ההורה המשמורן) השתפר, עשוי בית המשפט להסכים להפחית מתשלום דמי המזונות.
  • שינוי בצרכים של הילדים – במקרים בהם חל שינוי מהותי בצרכים של הילדים עשוי בית המשפט לקבל את התביעה להפחתת דמי המזונות.
  • בן שמסרב לקיים קשר עם ההורה – במקרים קיצוניים בהם הילד בגיל העשרה ומסרב לקיים קשר עם ההורה או במקרה שאחד ההורים מסית את הילד, עשוי בית המשפט להחליט להפחית מתשלום המזונות, לבטל אותם או להחליט להעביר אותם לחיסכון לטובתו של הילד. יש לציין שבמקרה של בן סרבן, יבחן בית המשפט האם ישנה סיבה מוצדקת לסירובו ויורה על עריכת ניסיונות לחידוש הקשר בפיקוח בית המשפט. רק במקרים בהם חידוש הקשר לא הצליח ובמקרים בהם אין לילד סיבה שמצדיקה את סירובו לפגוש את האב, יכול בית המשפט לבטל את דמי המזונות או להפחית מהם.
  • מעבר מגורים – במקרים בהם הילד עבר לגור עם ההורה שמשלם מזונות, הרי שחל שינוי מהותי בחיובים, במקרים אלו עשוי בית המשפט להפחית מדמי המזונות או לבטלם (בתלות בהסדרי הראיה עם ההורה השני).

במקרה שהוחלט להגיש תביעה להפחתת דמי מזונות, חשוב לפנות אל עורך דין שמתמחה בתחום דיני משפחה. קבלת סיוע מעורך דין מנוסה שמתמחה בתחום הינה קריטית להצלחת התביעה.