הסכם מזונות

הסכם מזונות – דבר הדין בנוגע למזונות והסבר על האופן בו הם נקבעים

כשבני זוג מחליטים לסיים את הנישואין עליהם לקבל החלטות חשובות, אחת ההחלטות הללו נוגעת לדמי מזונות שהם תשלום שניתן באופן קבוע בכל חודש. מזונות אלו נחלקים לשני סוגים – מזונות לילדים שניתנים להורה המשמורן ומזונות שניתנים לבן או לבת הזוג (לרוב לבת הזוג, משום שבמרבית המקרים ההורה המשמורן הוא האם).

להלן הסבר קצר על שני סוגי המזונות:

מזונות ילדים – לפי החוק, על הבעל לשלם מזונות לילדיו. מזונות הילדים מתחלקים ל"צרכים הכרחיים" שכשמם – אלו צרכים בסיסיים שכוללים: מזון, הנעלה וביגוד, מקום מגורים, בריאות וחינוך כאשר לצדם ישנם מזונות שנקראים בשם: "צרכים מדין צדקה", תשלום זה מכסה על הוצאות שמהוות מותרות, כמו למשל: חוגים ובילויים.

[elementor-template id="916"]

כאשר הילדים בני 6 ומטה חייב האב לשלם על הצרכים ההכרחיים ועל הצרכים שמהווים מותרות. האב מחויב בתשלום המזונות גם במקרה שהאם יכולה לכלכל את הילדים ללא קבלת סיוע כספי.

מגילאים 6-15 המצב משתנה והאב מחויב לשלם רק על הצרכים הבסיסיים של הילדים ובגילאים 15-18 האב מחויב לשלם רק על מותרות. במידה שהאם יכולה לממן את הצרכים שאינם בסיסיים היא מחויבת להשתתף בהוצאות עבורם.

בתקופת השירות הלאומי או הצבאי, מקבלים הצעירים משכורת נמוכה ביותר כך שהם לא יכולים לכלכל את עצמם, בשל סיבה זו הוחלט שיש לשלם למשרתים 1/3 מגובה המזונות ששולמו עד לגיל 18, כמובן שבני הזוג יכולים להחליט שסכום המזונות יהיה גבוה יותר ולהסדיר את ההחלטה בהסכם הגירושין. יש לציין שבית המשפט יכול לפטור את ההורים מתשלום מזונות בתקופה זו במידה שמצבם הכלכלי קשה או במידה שהחייל מחזיק ברכוש או עובד.

כאשר בני הזוג מתחלקים במשמורת יהיה על ההורים לשלם בהתאם ליכולתם הכלכלית.

מזונות אשה – לפי החוק, כל אשה יהודיה שנישאה והתגרשה זכאית לקבלת תשלום מהגרוש. על התשלום לכסות על הוצאות המחיה ולאפשר לה לשמור על רמת החיים לה התרגלה במהלך תקופת הנישואין. משך הזכאות חל עד שלב הגירושין, רק במקרים נדירים יתחייב הבעל לשלם מזונות ("מזונות גרושה") לאחר מתן הגט אך הוא לא מחויב בכך.

חשוב לציין שגם במקרה שהבעל נמצא במצב כלכלי קשה, הוא עדיין מחויב לשלם לאשה דמי מזונות כך שהיא תוכל לשמור על רמת החיים לה התרגלה במהלך הנישואין.

הסכם מזונות

על הסכם מזונות וקביעת סכום דמי המזונות

כפי שצוין – הסכם המזונות מסדיר את סכום המזונות שיש לשלם עבור הילדים ועבור האשה. תשלום מזונות ילדים יכול להיקבע על ידי בית המשפט או על ידי ההורים.

במקרים בהם בני הזוג מצליחים להגיע להסכמה בנוגע לסכום מזונות הילדים שעל ההורה שאינו משמורן לשלם להורה המשמורן, ניתן לחתום על ההסכם שמתייחס לדמי המזונות ולהתעלם מההוראות שניתנות על ידי בית המשפט בנוגע לתשלום מזונות, כל הסדר שיתקבל על ידי שני ההורים ולא יפגע בזכויות הילדים יתקבל.

במקרים בהם ישנה משמורת משותפת, קביעת גובה דמי המזונות תתבסס בעיקר על מצבו הכלכלי של האב. מצבו הכלכלי של האב תלוי בכושר ההשתכרות הפוטנציאלי שלו וברכוש ששייך לו. במידה שהאשה עובדת, אפשר לקזז בין הכנסותיה מהעבודה ובין מזונות אשה אך מצב זה יכול להתקיים רק במצבים שהאשה מרוויחה סכומים שגבוהים מהסכומים להם היא זקוקה. יש לציין שלפי החוק הבעל לא רשאי לדרוש מהאשה לעבוד במטרה לפטור את עצמו מתשלום המזונות שכן האשה אינה מחויבת לצאת לעבוד.

במקרה שההסכם אינו מקובל על ידי הילדים, הם רשאים להגיש תביעה ולדרוש את סכום דמי המזונות מהצד שאינו משמורן.

כדי שההסכם יהיה בתוקף צריכים הצדדים לחתום עליו ולהגיש אותו לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, לאחר שבית המשפט יבחן את ההסכם הוא יוכל לתת לו תוקף. יש לציין שבמקרים בהם חלו שינויים בנסיבות, יכולים שני ההורים לבקש לשנות את גובה המזונות.

הסכם מזונות צריך להיות מנוסח באופן ברור וחד משמעי ולכן רצוי לפנות אל עורך דין שמתמחה בדיני משפחה וצבר ותק וניסיון בניסוח הסכמי מזונות. רצוי לפנות אל עורך דין דיני משפחה שמתמחה גם בגישור גירושין. עורך דין דיני משפחה מנוסה ישמור על האינטרסים של שני הצדדים ועל הזכויות של הילדים.