מזונות אישה

מזונות אישה — מהו הדין לגביהם?

לפי דין התורה חייב כל בעל לכלכל את אשתו, כך שכל עוד בני הזוג לא התגרשו הבעל מחויב לשלם לאשתו סכום כספי, סכום זה נקרא בשם: "מזונות אישה". המטרה של מזונות אישה היא לאפשר לאשה לשמור על רמת החיים לה התרגלה בתקופת הנישואין. את הסכום על הבעל לשלם עד לקבלת הגט, כלומר – עד לזמן בו הסתיימו הליכי הגירושין. לאחר שהתהליך הסתיים והגירושין נכנסו לתוקף הבעל פטור מהתשלום.

הפסיקה בנוגע למזונות אישה הורחבה במהלך השנים האחרונות וכעת היא חלה גם על נשים שנישאו בנישואין אזרחיים. בנוגע לזוגות אחרים – כאשר מדובר בנישואי תערובת ובמקרים בהם בני הזוג לא יהודים, מחויב הגבר לשלם לאשה דמי מזונות. בנוגע לזוגות ידועים בציבור – כאשר בני הזוג לא חתמו על הסכם שכולל התייחסות למזונות אישה, עדיין זכאית האישה לקבל דמי מזונות שכן במהלך החיים המשותפים נוצרה בינה ובין בן זוגה מחויבות הדדית.

"מזונות מעוכבת" – מה זה?

במקרה שהבעל מסרב לתת גט לאשתו, אפשר לחייב אותו בתשלום מזונות אישה משום שהוא לא מאפשר לה להינשא לאדם אחר. במקרים אלו הבעל יאבד את הזכות להכנסות של האישה ולא יוכל להפחית אותן מדמי המזונות שמגיע לה לקבל. כמו כן, ישנם מקרים בהם האישה יכולה לקבל "מזונות מעוכבת", מזונות אלו יהיו גבוהים מאוד ויסייעו לאשה לייצר לחץ כלכלי שיאלץ את בעלה לתת את הגט.

[elementor-template id="916"]

מזונות אישה

קביעת גובה מזונות אישה

גובה הסכום שעל הבעל לשלם לאשתו נקבע לפי רמת חייהם של בני הזוג בתקופת הנישואין, באמצעות הסכום שיינתן לאשה היא תוכל לשמור על אותה רמת חיים. חשוב לציין שמזונות אישה לא כוללים רק תשלום על מזונות וצרכים בסיסיים והם מכסים על רכישות נוספות, כמו למשל: הוצאות על הרכב, מגורים, חוגים, לימודים, איפור ולבוש. גורם נוסף שנלקח בחשבון הוא רכושו וגובה ההכנסה של הבעל תוך כדי התייחסות לפוטנציאל ההשתכרות שלו.

במצבים שהאישה עובדת ויכולה לכלכל את עצמה ברמה בה היא יכולה לשמור על רמת החיים לה התרגלה במהלך הנישואין, הבעל לא מחויב בתשלום מזונות, אך במקרים בהם האישה עובדת וההכנסה שהיא מקבלת לא מספיקה, יחויב הבעל לממן את ההוצאות הנוספות. מעבר לכך, כל עוד האישה בריאה וצעירה, יגזור בית המשפט את סכום המזונות שהיא זכאית לקבל לפי פוטנציאל השתכרותה. כמו כן, במידה שהאישה לא עבדה בתקופת הנישואין היא לא מחויבת לעבוד.

באילו מקרים לא תקבל האישה דמי מזונות?

ישנם מצבים בהם האישה תאבד את זכאותה לקבל דמי מזונות. מצבים אלו יתקיימו במקרים הבאים:

  1. אישה שבגדה בבעלה – במקרים בהם ישנן ראיות שמוכיחות שהאישה בגדה בבעל, היא לא תהיה זכאית לתשלום מזונות. כדי שהבעל יהיה פטור מתשלום מזונות עליו להציג ראיות חד משמעיות שמוכיחות שהאישה בגדה ללא צל של ספק.
  2. אישה שגרמה לבעלה להימנע מקיום מצוות באופן מכוון – במקרים בהם בני הזוג מקיימים את המצוות והאישה גרמה לבעלה שלא לקיים את המצוות באופן מכוון לאורך זמן למרות שבעלה הזהיר אותה, עשוי בית המשפט להחליט שהיא אינה זכאית למזונות אישה. כדי לפטור את הבעל מתשלום המזונות יש צורך ב-2 תנאים מצטברים: ראשית – הבעל צריך להוכיח שהאישה פעלה באופן מכוון ושנית – הבעל לא יכול לטעון שאשתו גרמה לו להימנע מקיום המצוות כל עוד הוא עובר עליהן בעצמו.
  3. אישה שעזבה את הבית – במקרה ההפוך – כאשר הבעל עזב את הבית, תהיה האישה זכאית לקבלת מזונות אך במקרים בהם האישה עזבה את הבית בלי סיבה מוצדקת יכול בית המשפט להחליט שהיא אינה רשאית לקבלת מזונות.

במידה שיש לאשה סיבות מוצדקות כמו למשל – במקרים בהם האישה עזבה את ביתה בשל יחס משפיל או אלימות, יהיה הבעל חייב לשלם לה מזונות. בית המשפט יבחן את המקרה והנסיבות ויקבל את ההחלטות בהתאם.

  1. אישה שלא מסכימה לקיים יחסי מין עם בעלה – במקרים אלו האישה אינה מקיימת את חובותיה. חשוב לדעת שאם יש לאשה סיבות מוצדקות לאי קיום היחסים, ייתכן שהבעל יצטרך לשלם מזונות.

במקרה שהאישה מחליטה להגיש תביעת מזונות, רצוי עבורה לפנות אל עורך דין לענייני משפחה. חשוב לדעת שאשה יכולה להגיש תביעת מזונות אישה יחד עם תביעת מזונות ילדים – כלומר – להגיש את שתי התביעות בכתב תביעה יחיד.