מזונות ילדים

מזונות ילדים

עד גיל 18 או ליתר דיוק – עד לתקופה שלאחר השחרור בישראל, לילד אין את האמצעים לדאוג לצרכיו הבסיסיים ("צרכים הכרחיים"), צרכים אלו כוללים בין היתר: מזונות מינימליים, בגדים, נעליים, חינוך והוצאות רפואיות. נוסף לצרכים הבסיסיים ישנן הוצאות נוספות שאינן מהוות צרכים בסיסיים (צרכים "מדין צדקה") כמו למשל: צעצועים, בילויים, שיעורים פרטיים ומתנות. להוצאות אלו מתווספות הוצאות מדור, הוצאות אלו כוללות את המגורים – תשלום המשכנתא או השכירות, מים, ארנונה, חשמל והוצאות נוספות שדרושות לאחזקת בית.

מהו סכום המזונות המינימלי?

לפי החוק על האב לשאת בנטל תשלום המזונות בלבד כאשר המטרה של התשלום היא לסייע לילדים לשמור על רמת חיים סבירה. תשלום המזונות משולם עבור כל ילד בנפרד ועל האב לשלם עבורם עד שהילדים מסיימים את הצבא. תשלום המזונות הנמוך ביותר עומד על 1,300 שקלים לחודש עבור ילד אחד. חשוב לציין שדמי מזונות שמשולמים למספר ילדים הם לא מכפלה של גובה המזונות שמשולם לילד יחיד כך שאם למשל מוערכים צרכיו של ילד יחיד ב-1,400 שקלים לחודש, לא ניתן לגזור מכך שעבור 3 ילדים ישולם סכום של 4,200 שקלים לחודש, הסיבה לכך היא שישנן הוצאות חופפות.

במקרה שיש להורים ילד אחד, יצטרך האב לשלם דמי מזונות ובנוסף להן 30% מההוצאות של אחזקת המדור. במידה שיש לבני הזוג שני ילדים או יותר, יצטרך האב לשלם סכום שנע בין 40%-50% מההוצאות של אחזקת המדור. יש לציין שבית המשפט יכול להחליט שהאב לא צריך לשלם על אחזקת מדור.

[elementor-template id="916"]

מזונות ילדים

האם יש קשר בין מצבו הכלכלי של האב ובין גובה המזונות?

כמובן. ככל שהאב מרוויח יותר – כך עולה סכום המזונות. בית המשפט מחשב את שכר הברוטו ומנכה ממנו תשלומי ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס בריאות לצד הטבות, כמו למשל: רכב וכוח בעסק – במידה שהאב עצמאי.

כמו כן, מתחשב בית המשפט במקורות הכנסה נוספים, ביניהם: הכנסה שמתקבלת מהשכרת נכס או נכס אחר שנמצא בבעלותו של האב. נוסף על כך, מתחשב בית המשפט בפוטנציאל ההשתכרות של האב.

דמי מזונות בהתאם לגיל הילדים

דמי המזונות נקבעים בין היתר לפי גילם של הילדים. ישנן 3 "דרגות" של דמי מזונות:

דרגה ראשונה – גיל 0-6 – לרוב, בגילאים אלו האחריות על תשלום המזונות נופלת רק על האב כאשר יכולתו הכלכלית אינה משחקת תפקיד אלא רק הצרכים של הילד.

דרגה שנייה – גיל 6-15: בגילאים אלו חלה האחריות על תשלום המזונות גם על האם כאשר האב חייב לשלם על דמי המזונות הבסיסיים. בניגוד לתשלום המזונות הבסיסי מחויבים שני ההורים לשלם על מזונות "מדין צדקה". ברוב המקרים נוהגים בתי הדין לחלק את התשלום באופן שווה בין שני ההורים אך לוקחים בחשבון את היכולת הכלכלית היחסית של השניים. כמו כן, מתחשבים בתי הדין בעובדה שההורה המטפל משלם על הילדים סכום גבוה יותר מההורה השני.

*נקודה חשובה: לפי ההלכה החדשה נקבע כי מזונות ילדים מגיל 6 ומעלה יקבעו לפי 2 פרמטרים – הפרמטר הראשון הוא ההכנסות של כל אחד מהצדדים והפרמטר השני הוא זמני השהות.

דרגה שלישית – גיל 15-18: בגילאים אלו ישולמו המזונות על ידי שני ההורים. התשלום יכול להתחלק שווה בשווה או להיקבע בהתאם למצבם הכלכלי של ההורים.

דמי מזונות במקרה של משמורת משותפת

אם ההורים החליטו על משמורת משותפת, יבדוק בית המשפט ששני הצדדים אכן מעוניינים בכך באמת ושהאב לא מעוניין במשמורת משותפת כדי להפחית מתשלום המזונות.

כמו כן, בודק בית המשפט ששני ההורים יכולים לדאוג לילדיהם מבחינה פיזית, רגשית וכלכלית. ברוב המקרים בהם בני הזוג מעוניינים במשמורת משותפת, מחליטים בתי המשפט להפחית מתשלום המזונות 25% מהתשלום שהיה נקבע במקרה בו המשמורת הייתה של האם בלבד. חשוב לציין שדמי המדור אינם מופחתים במקרה של משמורת משותפת.

מזונות ילדים הם אחד הנושאים המהותיים ביותר בהסכם הגירושין. כדי שלא ייווצרו אי הבנות בנוגע לדמי המזונות חשוב לפנות אל עורך דין גירושין מקצועי ובעל ניסיון שעוסק גם בגישור גירושין. עורך דין מיומן ינסח את החוזה בצורה ברורה וחד משמעית וישמור על טובתו של הילד.