פתיחת תיק גירושין ברבנות

פתיחת תיק גירושין ברבנות

פתיחת תיק גירושין יכולה להתבצע בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. שתי הערכאות שונות זו מזו ומכאן שלכל אחת יש יתרונות וחסרונות משלה. כדי לבחור את בית המשפט יש לחשוב איזה בית דין ישרת את האינטרסים בצורה טובה יותר. הסברה הרווחת היא שבית הדין הרבני מיושן יותר מבית המשפט לענייני משפחה ושהוא פועל לטובת הבעל.

בניגוד לבית הדין הרבני, מתאפיין בית המשפט לענייני משפחה בגישה הרבה יותר ליברלית בנוגע לזכויות של נשים בגירושין.

במידה שאחד הצדדים מעוניין להתגרש רצוי עבורו לפנות לעורך דין גירושין ולקבל ממנו ייעוץ, עורך דין גירושין יוכל לסייע בקבלת החלטות בנוגע לבחירת בית המשפט ומועד הפנייה.

[elementor-template id="916"]

פתיחת תיק גירושין ברבנות

למועד הפנייה יש חשיבות רבה. במידה ולמשל פנה אחד הצדדים שמעוניין לתבוע לבית הדין הרבני בנושא חלוקת רכוש והוא היה הפונה הראשון, לא יוכל הצד השני להעביר את הפנייה לבית המשפט לענייני משפחה. התחום היחיד בו יש לבית המשפט לענייני משפחה סמכות ייחודית הוא מזונות ילדים, רק במקרה שישנה הסכמה בין הצדדים יהיה ניתן לדון בנושא בבית הדין הרבני.

ננסה לפשט את הדברים: בית הדין הרבני מוסמך לעסוק בכל התחומים שקשורים לתהליך הגירושין אך בנושאים: הסדרי ראיה, משמורת, מזונות אשה ורכוש סמכותו מקבילה לסמכות של בית המשפט לענייני משפחה. ברוב המקרים עוסק בית המשפט לענייני משפחה בנושא מזונות ילדים, בית הדין הרבני רשאי לדון במזונות ילדים במידה ששני הצדדים מסכימים על כך.

שתי האפשרויות – הסכמה או חוסר הסכמה

כאשר נפתח תיק ברבנות מתחיל בעצם תהליך הגירושין. לאחר שהתיק נפתח יכולים להיווצר שני מקרים – המקרה הראשון הוא שהגירושין מוסכמים על שני הצדדים כך שבני הזוג מגישים הסכם שמעיד על כך ששניהם מעוניינים להתגרש. את הסכם הגירושין יש להגיש בשלושה העתקים ובנוסף לכך לשלם אגרה. ההסכם צריך להכיל את הפרטים של שני הצדדים, הפרטים של הילדים, צילומים של התעודות המזהות והעתקים של תעודת הנישואין. בנוסף לכך, צריך ההסכם לכלול את הסיבות שהובילו לגירושין וחתימות של שני הצדדים.

במקרה השני שהוא הרבה יותר בעייתי מהמקרה הראשון, אין הסכמה בין בני הזוג ולכן מוגשת לבית הדין הרבני תביעת גירושין. לאחר הגשת התביעה יתקיים דיון ובמידה שיוחלט בכך יהיה גם משפט. בשלב שיגיע לאחר מכן יחליטו השופטים על פסק הדין. בהמשך יתקיים טקס גירושין במהלכו "יגרש" הגבר את האשה וימסור לה את הכתובה שלה.

גירושין ללא ילדים – האם קל יותר להתגרש ללא ילדים?

מה כוללת התביעה לגירושין?

את תביעת הגירושין צריך להגיש למזכירות של בית הדין ב-3 העתקים. התביעה מכילה את הפרטים של הצדדים, הפרטים של ילדיהם, תעודת נישואין, צילום של תעודות מזהות ותמונות פספורט. הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה שיש לשלם לקופה של בית הדין. כמו כן, יש אגרות נוספות שמשתנות בהתאם לסוג הבקשה. בן הזוג שהגיש את התביעה צריך למסור העתק לצד השני.

לאחר הגשת הסכם גירושין או תביעת גירושין מזמן בית הדין הרבני את שני הצדדים לצורך דיון. בתחילה, ינסה בית הדין לסייע לבני הזוג להגיע להסכמה במטרה לשמור על המשפחה. במקרה שניסיון הגישור לא מצליח ושני הצדדים מסכימים על הגירושין השופט יאשר את הגירושין ולאחר מכן יתקיים הטקס.

במהלך הדיון יכולים בני הזוג להעיד ולזמן עדים כאשר עליהם להוכיח שיש סיבה לגירושין. סיבות אפשריות הן: אי קיום יחסי מין, עקרות או סיבות אחרות. אחרי שמיעת הראיות מסכמים הצדדים את הטענות והשופט פוסק את הדין. במידה שאחד הצדדים הוכיח שיש להמשיך את הנישואין ושאין סיבה לגירושין עשוי בית הדין למנוע את הגירושין. במקרים בהם ניתן גט ואחד מהצדדים מסרב לתת את הגט יכול בית הדין להפעיל סנקציות שיכולות להיות גם מאסר.

במידה שאתם מעוניינים לפתוח תיק גירושין ברבנות רצוי שתפנו אל עורך דין גירושין שיספק לכם הכוונה וייעוץ, בצורה זו תוכלו לקבל החלטות נכונות ולהכין את עצמכם לבאות.