שינוי הסכם גירושין – האם ניתן לשנות הסכם גירושין?

שינוי הסכם גירושין - האם ניתן לשנות הסכם גירושין?

הסכם גירושין מסדיר נושאים שונים שרלוונטיים לחייהם של בני הזוג, בין הנושאים הללו ניתן לכלול: מזונות אשה, מזונות ילדים, משמורת, הסדרי ראייה, חלוקת רכוש ונושאים נוספים.

המטרה של ההסכם היא להגן על האינטרסים והזכויות של הצדדים, לצפות מחלוקות עתידיות ולמנוע סכסוכים נוספים בהמשך. כדי שההסכם ייערך בצורה ברורה וחד משמעית, חשוב לפנות אל עורך דין שמתמחה בדיני משפחה.

לאחר שהצדדים חתמו על הסכם גירושין והוא קיבל תוקף של פסק דין, קשה לשנות אותו. הסיבה לכך היא שמדובר על הסכם פשרה ומטרתו לסיים את ההליכים בין הזוג שהתגרשו. עם זאת, יש מקרים בהם ניתן לערוך שינויים בסעיפים מסוימים של ההסכם.

ליצירת קשר: ניתן להשאיר פנייה או לחייג למספר 052-9787213

כדי שבית המשפט יאשר עריכת שינוי בהסכם הגירושין, יש צורך בתנאים מסוימים. חשוב להדגיש שלא תמיד ניתן לערוך שינויים בהסכם.

אילו שינויים ניתן לערוך בהסכם גירושין?

ניתן לערוך שינוי בהסכם גירושין ב- 2 דרכים. הדרך הראשונה תתבצע בהסכמה של שני הצדדים והדרך השנייה תתבצע באופן חד צדדי. בכל אחד מהמקרים יש צורך בקבלת אישור מבית המשפט.

במקרה ששני הצדדים מעוניינים לשנות את ההסכם, יהיה עליהם להגיש בקשה לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. במקרה שרק אחד מהצדדים מעוניין לשנות את ההסכם, תוגש הבקשה לעריכת השינוי רק על ידי הצד שמעוניין בכך.

כדי לערוך שינוי בהסכם, צריך בית המשפט לבחון את הנושא אותו מעוניינים הצדדים או אחד מהצדדים לשנות. הנושא יכול להיות קשור למשמורת ילדים, הסדרי ראייה ונושאים אחרים שעוסקים בילדים של בני הזוג. כמו כן, יכול הנושא להיות קשור לחלוקת רכוש משותף או רכוש וממון.

שינוי הסכם גירושין - האם ניתן לשנות הסכם גירושין?

שינוי שנוגע לילדים

במקרה שהשינוי נוגע לנושא הילדים, מדובר על תחום שנמצא בשינוי מתמיד, לכן, נקבעים ההסדרים לפי מצבם של הצדדים והילדים. מכיוון שהמצב נמצא בשינוי מתמיד, יהיה ניתן לשנות את ההסכם. עם זאת, כדי להביא לשינוי בתחום זה, יהיה צורך להוכיח שחל שינוי משמעותי. לאחר שתוגש בקשה לעריכת השינוי, ידון בית המשפט בנושא והחלטתו תתקבל בהתאם לעקרון טובת הילד.

במידה שמדובר למשל על מזונות ילדים – על הגדלה של גובה המזונות, יהיה צורך בהוכחה שחלה הרעה קיצונית במצב הבריאותי או הכלכלי של האשה. לחלופין – יש צורך להוכיח שמצבו הכלכלי של האב השתנה לטובה/ שיש לילד צרכים מיוחדים או להוכיח שחל כל שינוי קיצוני אחר שמצדיק את שינוי ההסכם.

במידה שמטרת השינוי היא להביא להפחתה בגובה המזונות, יהיה צורך להוכיח שמצבו הבריאותי או הכלכלי של האב הדרדר. עילה מוצדקת אחרת היא מצב בו האם כבר אינה המשמורן היחיד ובני הזוג עברו למשמורת משותפת. עילות נוספות שעשויות להוות סיבות מוצדקות לעריכת שינוי יכולות להיות התנכרות של הילד לאביו וסיבות אחרות.

במקרה של משמורת ילדים, ניתן להגיש בקשה לשינוי ממשמורת של הורה יחיד למשמורת משותפת. כמו כן, ניתן לשנות את נושא הסדרי הראייה – כל עוד ישנה הוכחה שחל שינוי משמעותי במצב. שינוי משמעותי יכול להיות למשל: מצב בו חלה הידרדרות קיצונית במצב הכלכלי או בבריאותו של ההורה המשמורן.

שינוי שנוגע לענייני רכוש וממון

במקרים בהם שני הצדדים מעוניינים להביא לשינוי שנוגע בנושא הרכוש, הממון או הרכוש המשותף או במקרים בהם צד אחד מעוניין להביא לשינוי שנוגע לנושא הממון, הרכוש או חלוקת הרכוש המשותף, עשוי בית המשפט להסכים לדון בנושא. יש לציין שבמקרים בהם בני הזוג לא מגיעים להסכמה לגבי השינוי, הסיכויים לכך שבית המשפט ידון בנושא פוחתים בצורה ניכרת, הסיבה לכך היא שפעמים רבות ההסכמה לגירושין מבוססת גם על האופן בו יחולק הרכוש.

במקרים בהם יוצגו הוכחות לכך שחלו שינוים חריגים בנושא הממון והרכוש, עשוי בית המשפט לשנות את ההסכם. דוגמה לסיטואציה מסוג זה יכולה להיות מצב בו אחד הצדדים גילה שהצד השני מחזיק בחשבון בנק במדינה אחרת ולא דיווח על החשבון כאשר הסכם הגירושין נערך.

לצד הנושאים שנמצאים בשינוי מתמיד – כמו למשל: נושאים שקשורים לילדים, חשוב מאוד לנסח הסכם גירושין שצופה שינויים עתידיים ומחלוקות עתידיות.

כדי למנוע מחלוקות והגעה לבית המשפט, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין שמתמחה בדיני משפחה ולא לערוך את ההסכם ללא הפעלת שיקול דעת. עורך דין שמתמחה בדיני משפחה יערוך את ההסכם תוך מחשבה על העתיד וינסח את ההסכם באופן ברור וחד משמעי.

עוד באתר:

ניסוח הסכם גירושין

דמי מזונות

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
עורך דין גירושין

עורך דין גירושין

מתמחה במגוון דיני המשפחה וגירושין, לרבות הסכמי גירושין, הסכמי ממון, צוואות ועוד.

Call Now Button052-9787213